Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 328 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-21
Data wydania:2006-01-26
Data wejscia w życie:2006-04-05
Data obowiązywania:2006-03-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 328 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 328 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 335 z 20062006-03-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. sygn. akt P 8/05

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 334 z 20062006-03-21

  Rozporządzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 333 z 20062006-03-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 332 z 20062006-03-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 331 z 20062006-03-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 330 z 20062006-03-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 329 z 20062006-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 327 z 20062006-03-21

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 326 z 20062006-03-21

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 325 z 20062006-03-21

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 324 z 20062006-03-21

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 323 z 20062006-03-21

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.