Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 365 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-28
Data wydania:2006-03-22
Data wejscia w życie:2006-03-28
Data obowiązywania:2006-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 365 z 2006


365

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych ———————

1)

grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 53, poz. 526 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 369) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia w grupach zaszeregowania stanowisk służbowych określone w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. (poz. 365)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁU˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH Grupa zaszeregowania 1 0 00 01 Stawka uposażenia zasadniczego w złotych 2 7 300 6 880 5 175

Dziennik Ustaw Nr 50 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24                — 2123 — 2 4 795 4 450 4 165 3 880 3 340 2 990 2 800 2 505 2 275 2 095 1 925 1 805 1 720 1 625 1 565 1 500 1 445 1 385 1 315 1 275 1 240 1 205 1 160                Poz. 365


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 365 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 372 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 371 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 370 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 369 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 368 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 367 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 366 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 364 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 363 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 362 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 361 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 360 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

  Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano (...)

 • Wynagrodzenie za dyżur w szpitalu

  Jak w świetle obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia przedstawia się sprawa dyżurów medycznych w szpitalach?

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

  Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1350

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-18 poz. 623

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-06 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.