Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 367 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-28
Data wydania:2006-03-23
Data wejscia w życie:2006-03-28
Data obowiązywania:2006-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 367 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 50                — 2124 —                Poz. 367


367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ1) z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia

———————

1) Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej — obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890).

zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1453 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 170) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2006 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2006 r. (poz. 367)

STAWKI UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSA˚ENIA Grupa uposażenia 1 20 19 B 19 A 19 18 B 18 A 18 17 B 17 A 17 16 C 16 B 16 A 16 15 C 15 B 15 A 15 Miesięcznie w złotych 2 11 280,00 10 550,00 10 040,00 9 620,00 8 960,00 8 530,00 8 170,00 7 590,00 7 230,00 6 930,00 6 420,00 5 930,00 5 500,00 5 140,00 4 630,00 4 360,00 4 190,00 4 050,00

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 367 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 372 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 371 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 370 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 369 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 368 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 366 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 365 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 364 z 20062006-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 363 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 362 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 361 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 360 z 20062006-03-28

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-02 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1861

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.