Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 373 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-29
Data wydania:2005-03-11
Data wejscia w życie:2005-05-30
Data obowiązywania:2006-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 373 z 2006


Strona 1 z 13
373

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 10 czerwca 2002 r. została podpisana w Wiedniu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federalny Republiki Austrii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” — mając na uwadze przyjazne stosunki między obydwoma Państwami i ich Narodami, ABKOMMEN zwischen der Regierung der Republik Polen und der Österreichischen Bundesregierung über die Übernahme von illegal aufhältigen Personen Die Regierung der Republik Polen und die Österreichische Bundesregierung, im weiteren „Vertragsparteien” genannt, ausgehend von den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten und ihren Völkern,

Dziennik Ustaw Nr 51                — 2146 —                Poz. 373


— zamierzając przeciwstawić się nielegalnej migracji w duchu działań podejmowanych na szczeblu europejskim, — kierując się dążeniem do ułatwiania przyjmowania osób, które nielegalnie wjechały lub przebywają na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, oraz tranzytowego przewozu osób zgodnie z ogólnymi normami prawa międzynarodowego i w duchu współpracy, uzgodniły, co następuje: Rozdział I Przyjmowanie własnych obywateli Artykuł 1

1. Każda Umawiająca się Strona przyjmie bez zbędnych formalności osobę, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki obowiązujące dla wjazdu lub pobytu na terytorium Państwa Umawiającej się Strony wzywającej, o ile zostanie udowodnione lub uwiarygodnione, że osoba ta posiada obywatelstwo Państwa Umawiającej się Strony wezwanej.

in der Absicht, der illegalen Migration im Geiste der europäischen Anstrengungen entgegenzutreten,

von dem Bestreben geleitet, die Übernahme von Personen, die illegal eingereist sind oder sich illegal auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei aufhalten, und die Durchbeförderung von Personen im Einklang mit allgemeinen völkerrechtlichen Normen und im Geiste der Zusammenarbeit zu erleichtern, haben folgendes vereinbart: Abschnitt I Übernahme eigener Staatsangehöriger Artikel 1 (1) Jede Vertragspartei übernimmt ohne weiteren Formalitäten die Person, die im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass sie die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei besitzt. (2) Die ersuchende Vertragspartei nimmt diese Person unter denselben Voraussetzungen wieder zurück, wenn die Nachprüfung innerhalb von sechs Monaten ergibt, dass sie zum Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei nicht die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt hat. Artikel 2 (1) Falls die Staatsangehörigkeit nicht entsprechend Artikel 1 Absatz 1 festgestellt werden kann, wird die diplomatische oder konsularische Vertretung jener Vertragspartei, deren Staatsangehörigkeit die Person vermutlich besitzt, diese auf Ersuchen der anderen Vertragspartei klarstellen. (2) Die ersuchte Vertragspartei beantwortet die an sie gerichteten Ersuchen gemäß Absatz 1 unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 14 Tagen. Stellt die ersuchte Vertragspartei die Staatsangehörigkeit fest, so stellt sie das allenfalls erforderliche Ersatzreisedokument unverzüglich aus. Lässt sich die Staatsangehörigkeit nicht feststellen, so wird sie der ersuchenden Vertragspartei die Gründe hiefür mitteilen. (3) Die Rückkehr erfolgt unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung der Staatsangehörigkeit. Diese Frist wird auf Ersuchen für die Dauer rechtlicher oder tatsächlicher Hindernisse weiter verlängert. Die ersuchende Vertragspartei informiert die ersuchte Vertragspartei unverzüglich über den Wegfall dieser Hindernisse.

2. Umawiająca się Strona wzywająca przyjmie tę osobę z powrotem na tych samych warunkach, jeżeli dodatkowe sprawdzenie w okresie sześciu miesięcy wykaże, że osoba ta w chwili opuszczenia terytorium Państwa Umawiającej się Strony wzywającej nie spełniała warunków określonych w ustępie

1. Artykuł 2

1. Jeżeli nie można stwierdzić obywatelstwa, zgodnie z artykułem 1 ustęp 1, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne Państwa tej Umawiającej się Strony, którego obywatelstwo dana osoba przypuszczalnie posiada, ustali je na wniosek drugiej Umawiającej się Strony.

2. Umawiająca się Strona wezwana udzieli niezwłocznie odpowiedzi na skierowany do niej wniosek, zgodnie z ustępem 1, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Po ustaleniu obywatelstwa Umawiająca się Strona wezwana wystawi niezwłocznie w razie konieczności paszport blankietowy. Jeżeli nie da się ustalić obywatelstwa, powiadomi ona Umawiającą się Stronę wzywającą o przyczynach niemożności tego ustalenia.

3. Powrót osoby nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ustalenia obywatelstwa. Na wniosek termin ten ulega przedłużeniu o czas utrzymywania się przeszkód prawnych lub faktycznych. Umawiająca się Strona wzywająca poinformuje Umawiającą się Stronę wezwaną niezwłocznie o ustaniu tych przeszkód.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 373 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 377 z 20062006-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 376 z 20062006-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 375 z 20062006-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 374 z 20062006-03-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 374

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 94

 • Dziennik Ustaw z 2006-09-12 poz. 1148

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 11 poz. 180

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.