Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 452 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-04-18
Data wydania:2006-04-12
Data wejscia w życie:2006-04-18
Data obowiązywania:2006-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 452 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 452 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 457 z 20062006-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 57/04

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 456 z 20062006-04-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 30/04

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 455 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 454 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 453 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 451 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 450 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 449 z 20062006-04-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 448 z 20062006-04-18

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 447 z 20062006-04-18

  Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 446 z 20062006-04-18

  Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.