Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 519 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-05-04
Data wydania:2006-03-23
Data wejscia w życie:2006-05-19
Data obowiązywania:2006-05-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 519 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 519 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 530 z 20062006-05-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 9/05

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 529 z 20062006-05-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 6/06

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 528 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 527 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 526 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 525 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 524 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 523 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 522 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 521 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 520 z 20062006-05-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 518 z 20062006-05-04

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.