Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 573 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-05-16
Data wydania:2006-04-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-05-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 573 z 2006


573

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) w rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) w załączniku nr 2 w § 6 zamiast ryciny:

Dziennik Ustaw Nr 82                — 3872 —                Poz. 573


Progi wilgotności ściółki (Wś w %) i wilgotności względnej powietrza (Wp w %) przy oznaczeniu stopni zagrożenia pożarowego lasów w punkcie prognostycznym i pomocniczych punktach pomiarowych

powinna być rycina:

Progi wilgotności ściółki (Wś w %) i wilgotności względnej powietrza (Wp w %) przy oznaczaniu stopni zagrożenia pożarowego lasów w punkcie prognostycznym i pomocniczych punktach pomiarowych

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 573 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 572 z 20062006-05-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.