Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 836 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-07-06
Data wydania:2007-06-20
Data wejscia w życie:2007-07-21
Data obowiązywania:2007-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 836 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 836 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 842 z 20072007-07-06

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 841 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 840 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 839 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 838 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 837 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 835 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 834 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 833 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 832 z 20072007-07-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 831 z 20072007-07-06

  Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.