Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 947 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r. sygn. akt SK 61/06

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-07-26
Data wydania:2007-07-16
Data wejscia w życie:2007-07-26
Data obowiązywania:2007-07-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 947 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 947 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 946 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 945 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony były Obóz Zagłady w Bełżcu, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 944 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 943 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 942 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 941 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 940 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 939 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 938 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 937 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 936 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 935 z 20072007-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 934 z 20072007-07-26

  Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.