Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1229 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-05
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1229 z 2007


1229

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie———————

1)

rzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12424 —                Poz. 1229


które przedmioty, przechodzące na własność z chwilą wydania, wydaje się żołnierzom zawodowym w naturze, a za które wypłaca się równoważnik pieniężny.”;

§

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548, z 2005 r. Nr 150, poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 163, poz. 1151 i Nr 223, poz. 1633) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w sprawach umundurowania i wyekwipowania ustala,

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestaw nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2007 r. (poz. 1229)

Zestaw nr 11 normy ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych Kolumna

1. ˚ołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305.

2. ˚ołnierz zawodowy ˚andarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób.

3. ˚ołnierz zawodowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego:

1) na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej;

2) na stanowisku w grupie osobowej zabezpieczenia operacyjnego. Okres używalności Okres używalności Okres używalności 6- 7 8- 9 10-11 12-13 Okres używalności 13 4 1 6 4 1 5 1 3 2 1

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

SYMBOL IM WP

LK

JM Ilość

Ilość

Ilość

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Buty zimowe Półbuty Pasek do spodni Czapka zimowa cywilna Garnitur Kombinezon narciarski Koszula męska Kurtka ocieplana Krawat Płaszcz letni Rękawiczki zimowe Sweter Szalik Skarpetki letnie cywilne

Uwaga:

3 642 642 643 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 065 583 519 085 191 282 285 339 450 589 694 830 835 735

4 79 46 90 31 53 86 69 97 61 70 31 43 48 29

5 para para szt. szt. kpl. szt. szt. szt. szt. szt. para szt. szt. para

6 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 4

7 2 1 6 3 2 5 1 3 1 3 3 2 2 1

8 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4

9 2 1 6 3 1 4 1 3 2 1

10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4

11 2 1 6 3 1 4 1 3 2 1

12 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Na zakup przedmiotów cywilnych przez żołnierza zawodowego wypłaca się równoważnik pieniężny. Przedmioty te przechodzą na własność.

Ilość

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1229 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.