Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1247 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-26
Data wydania:2007-08-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-09-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1247 z 2007


1247

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1698) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 6 marca 2007 r. wyżej wymienioną Umowę. Zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Umowy została dokonana, przewidziana w tym artykule, wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa weszła w życie dnia 2 sierpnia 2007 r.

Minister Spraw Zagranicznych: A. Fotyga

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1247 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.