Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1251 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-04
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1251 z 2007


1251

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 260, poz. 2174). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2007 r. (poz. 1251)

LISTA SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA PORZĄDKU PUBLICZNEGO LUB BEZPIECZE¡STWA PUBLICZNEGO

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2. Grupa LOTOS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku;

3. Operator Logistyczny Paliw Płynnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku;

4. Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku;

5. BOT — Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi;

6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

7. PSE — Operator spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

8. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12623 —                Poz. 1251


9. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” spółka akcyjna z siedzibą w Płocku;

10. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

11. PKP — Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

12. TP — Emitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;

13. KGHM Polska Miedź spółka akcyjna z siedzibą w Lubinie;

14. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu;

15. Telekomunikacja Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

16. Exatel spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

17. Polkomtel spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1251 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.