Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1254 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1254 z 2007


Strona 1 z 2
1254

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 312,8533 ha, położone na terenach miast: Ełk, Grajewo i Suwałki oraz gmin: Gołdap, Małkinia Górna i Suwałki.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12630 —                Poz. 1254


południowo-wschodnim i biegnie do punktu

391. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ekonomicznej do punktu 600, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 599, 877, 876 do punktu

875. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 872, od którego rozpoczęto opis.”,

granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) opis granic i terenu Obszaru Gołdap otrzymuje brzmienie: „Obszar Gołdap Położony jest w gminie Gołdap, obręb Bałupiany, arkusz mapy ewidencyjnej nr

4. Granica biegnie od punktu 008 w kierunku zachodnim, wzdłuż pasa granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Okręgiem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, przez punkty: 92 i 017 do punktu

035. W punkcie 035 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 804, 800, 795, 036 do punktu

037. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Granicznej, przez punkty: 436, 435, 113 do punktu

434. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 432, 431, 430, 357, 356 do punktu 355, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 376, 372, 369, 368, 365, 364, 354, 351, 362 do punktu

350. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż pasa drogi krajowej (ulica Gumbińska) przez punkt 339 do punktu 338, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 336 do punktu

337. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 793, 361, 028 do punktu

029. W punkcie 029 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 011, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu

816. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 815 do punktu

808. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 813, 812 do punktu 008, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz wyżej opisanego obszaru znajduje się enklawa niewchodząca w obszar strefy. Enklawa Granica enklawy biegnie od punktu 872 w kierunku wschodnim przez punkty: 873, 874, 415, 510 do punktu

416. Tu załamuje się w kierunku

b) w Obszarze Ełk opis granic i terenu Kompleksu I otrzymuje brzmienie: „Kompleks I Część 1 Granica biegnie od punktu 203.63-311, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2754/15 przy ulicy Przemysłowej (działka 2448/1) w kierunku południowym do punktu 2.63-4158. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 3.63-4157, położonego w narożniku działki 2163/4, tj. terenu układu torowego stacji Ełk Towarowa. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 2.63-4156, 2.63-4155, 2.63-4154 do punktu 2.63-4153, usytuowanego w narożniku działki 1263/22. W punkcie 2.63-4153 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 2.63-3505, gdzie zbiegają się granice działek: 1263/12, 2754/15 i 2754/12. W punkcie 2.63-3505 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 2.63-339, 2.63-3510, 2.63-296, 2.63-3630, 2.63-287, 2.63-286, 2.63-10, 2.63-9, 2.63-8, 2.63-7, 2.63-6, 2.63-5 do punktu 2.58-662. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 2.58-677, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 2.58-678, 2.58-2086, 2.58-679, 2.58-2087, 2.63-3527, 2.63-261, 2.63-35, 2.63-36, 2.63-37, 2.63-258, 2.63-38 do punktu 2.63-20, położonego przy ulicy Ciepłej (działka 2163/2). Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Ciepłej, przez punkty: 2.63-20, 2.63-18, 2.63-32, 2.63-33, 2.63-272 do punktu 2.64-23, położonego u zbiegu ulic Ciepłej i Przemysłowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 2.64-24, 2.63-3532, 2.63-319, 2.63-3526, 2.63-317, 2.63-3770, 2.63-315, 2.63-3523, 2.63-314, 2.63-320, 2.63-3509, 2.63-316, 2.63-334, 2.63-313, 2.63-312 do punktu 203.63-311, od którego rozpoczęto opis. Część 2 Granica biegnie od punktu 2.59-134, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2753/24 przy ulicy Przemysłowej, w pobliżu wia-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1254 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.