Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1285 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-21
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1285 z 2007


1285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Zalicza się do kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

Minister Transportu: J. Polaczek

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. (poz. 1285)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi wojewódzkiej — ul. Godebskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Stawiszyńskiej) w miejscowości Kalisz (w ciągu drogi krajowej Nr 12).

2. Odcinek drogi powiatowej — ul. Wolności (od ul. Dworcowej do ul. 1 Maja) w miejscowości Bytów (w ciągu drogi krajowej Nr 20).

3. Odcinek drogi gminnej — ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Lwowskiej) w miejscowości Wadowice (w ciągu drogi krajowej Nr 28).

4. Odcinek drogi gminnej — ul. Metzgera (od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego), ul. Piłsudskiego (od ul. Metzgera do nowo wybudowanego odcinka) oraz nowo wybudowany odcinek (od ul. Towarowej do ul. Bieszczadzkiej) w miejscowości Jasło (w ciągu drogi krajowej Nr 28).

5. Odcinek drogi gminnej — ul. Witosa (od ul. Lubińskiej do ul. Wrocławskiej), odcinek drogi wojewódzkiej — ul. Wrocławska (od ul. Witosa do ul. Wołowskiej) w miejscowości Âcinawa (w ciągu drogi krajowej Nr 36).

6. Odcinek drogi gminnej — ul. Synów Pułku (od ul. Pstrowskiego do ul. Juliana Tuwima), ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do ul. Warszawskiej) w miejscowości Olsztyn (w ciągu drogi krajowej Nr 51).

7. Odcinek drogi — od skrzyżowania z obwodnicą miasta Wadowice w miejscowości Chocznia na terenie gminy Wadowice do granicy miasta Wadowice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od granicy miasta do ul. Batorego) w miejscowości Wadowice, odcinek drogi gminnej — ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Batorego do ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Wadowice (w ciągu drogi krajowej Nr 52).

8. Odcinek drogi gminnej — Trasa Podskarpowa (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 855 do łącznika pomiędzy Trasą Podskarpową i ul. Chopina) w miejscowości Stalowa Wola (w ciągu drogi krajowej Nr 77).

9. Odcinek drogi wojewódzkiej — ul. Nowy Âwiat (od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej), ul. Jana Âliwki (od ul. Portowej do ul. Toszeckiej), odcinek drogi gminnej — ul. Strzody (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej), pl. Piłsudskiego (od ul. Wyszyńskiego do ul. Orlickiego) w miejscowości Gliwice (w ciągu drogi krajowej Nr 78).

10. Odcinek drogi powiatowej — ul. 73 Pułku Piechoty (od ul. Pszczyńskiej do ul. Kolejowej), ul. Kolejowa (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Kościuszki) w miejscowości Katowice (w ciągu drogi krajowej Nr 81).

11. Odcinek drogi wojewódzkiej — ul. Długa (od ul. Korzeniewskiej do ul. Furmańskiej) w miejscowości Mareza, odcinek drogi — ul. Furmańska (od ul. Długiej do granicy miasta Kwidzyna) w miejscowości Mareza, odcinek drogi gminnej — ul. Furmańska (od granicy miasta do ul. Malborskiej) w miejscowości Kwidzyn (w ciągu drogi krajowej Nr 90).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1285 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.