Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1325 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-04
Data wejscia w życie:2007-10-27
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1325 z 2007


Strona 1 z 8
1325

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170 i Nr 105, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 700,2099 ha położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Olecko, Szczytno i Wielbark.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Bartoszyce — w opisie granic i terenu Kompleksu Bema Rejon 1 wyrazy: „Obręb ewidencyjny Jarkowo — ark. mapy nr 1” zastępuje się wyrazami: „Obręb ewidencyjny Jarkowo — ark. mapy nr: 213.132.084, 213.132.132, 213.132.134, 213.132.141, 213.132.143”, b) w Podstrefie Szczytno — w opisie granic i terenu Kompleksu Korpele wyrazy „Obręb ewidencyjny Korpele — ark. mapy nr 1” zastępuje się wyrazami: „Obręb ewidencyjny Korpele — ark. mapy nr: 233.141.053.4, 233.141.054.3, 233.141.101.2, 233.141.102.1, 233.141.101.4, 233.141.102.3, 233.141.103.2, 233.141.104.1, 233.141.103.4, 233.141.104.3”, c) w Podstrefie Elbląg: — tytuł otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Elbląg (powierzchnia 46,9450 ha)”, — na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu Modrzewina Południe w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 187 „Kompleks Modrzewina Południe Rejon 1                — 13154 —                Poz. 1325


W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 63 przez punkt 02001823 do punktu 02000037, od którego rozpoczęto opis. Rejon 4 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Teren strefy jest położony na działce nr

30. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki. Granica biegnie od punktu 02001650, stanowiącego wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy z działką nr 64 przez punkty: 02001649, 02001648 i 02001647 do punktu

02001646. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr

32) przez punkty: 02001645, 02001644 i 02001643 do punktu 02001642, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr

32) przez punkty: 02001641, 02001640, 02001639, 02001638 i 02001637 do punktu

02001636. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 02001635, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr

32) przez punkty: 02001535, 02001655 i 02001654 do punktu 02001650, od którego rozpoczęto opis. Rejon 5 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg — ark. mapy nr 1 Granica biegnie od punktu 02001651, stanowiącego południowy narożnik działki nr 29, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr

32) przez punkty: 02001652, 02001653 i 02001656 do punktu

02001634. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 02001659 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27004143 i 27004142 do punktu 27004141, stanowiącego północny narożnik działki nr

843. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 27004140, 27004139, 27004138 i 02001876 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i

2) do punktu 02001657, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001651, od którego rozpoczęto opis. Rejon 6 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Teren strefy jest położony na działce nr

59. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Teren strefy jest położony na działce nr

39. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki. Granica biegnie od punktu 02001866, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001863, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001861, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 31). W tym punkcie skręca na wschód i południowym skrajem projektowanej drogi (działka nr

31) dochodzi do punktu 02001841, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu

02001842. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 02001864, z którego biegnie na zachód, wzdłuż granicy z działką nr 10/8 przez punkt 02000756 do punktu 02001866, od którego rozpoczęto opis. Rejon 2 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Teren strefy jest położony na działce nr

40. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki. Granica biegnie od punktu 02001862, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001839, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu

02001840. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr

31) przez punkty: 02001838, 02001837 i 02001825 do punktu

0201824. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkt 02000757 dochodzi do punktu 02001862, od którego rozpoczęto opis. Rejon 3 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg — ark. mapy nr 2 Teren strefy jest położony na działce nr

41. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki. Granica biegnie od punktu 02000037, stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr

31) przez punkt 02001826 do punktu

02001835. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr

32) przez punkty: 02001833, 02001829 i 02001832 do punktu

02001831. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 42 przez punkt 02001828 do punktu 02001827, leżącego na granicy z działką nr 63.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1325 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.