Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1339 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-12
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1339 z 2007


1339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworze1) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 1 Islamska Republika Afganistanu Kabul, Ambasada RP Kabul Khart-e Seh, Maghzan St. 1 nia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 157, poz. 1324, Nr 181, poz. 1519 i Nr 184, poz. 1544 oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1283) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

2) lp. 2 otrzymuje brzmienie: 2 Islamska Republika Afganistanu Bagram — Kabul Jednostka Wojskowa 4814 „B” 2

———————

1)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

Dziennik Ustaw Nr 187

3) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 3 Islamska Republika Afganistanu                — 13195 —                Poz. 1339


Sharana Jednostka Wojskowa 4814 „S”

3

4) lp. 4 otrzymuje brzmienie: 4 Islamska Republika Afganistanu Ghazni Jednostka Wojskowa 4814 „G” 4

5) lp. 5 otrzymuje brzmienie: 5 Islamska Republika Afganistanu Wazi Khwa Jednostka Wojskowa 4814 „W” 5

6) lp. 6 otrzymuje brzmienie: 6 Islamska Republika Afganistanu FB Kushamond Jednostka Wojskowa 4814 „W” FB Kushamond 6

7) lp. 7 otrzymuje brzmienie: 7 Islamska Republika Afganistanu Kandahar Jednostka Wojskowa 4814 „K” 7

8) lp. 8 otrzymuje brzmienie: 8 Islamska Republika Afganistanu Gardez Jednostka Wojskowa 4814 „H” 8

9) lp. 101 otrzymuje brzmienie: 101 Republika Macedonii Skopje, Ambasada RP ul. Djuro Djaković 50 101

10) lp. 198 otrzymuje brzmienie: 198 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Inverness, Highland Council, The Spectrum Centre, 1 Margaret Street, Inverness IV1 1LS 198

11) po lp. 204 dodaje się: lp. 205 w brzmieniu: 205 Hongkong — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong, Konsulat Generalny RP Room 3505-06, 35/F Hopewell Centre 183 Queens Road East Wanchai, Hong Kong 205

oraz lp. 206 w brzmieniu: 206 Irlandia Dublin II, Ambasada RP 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4 206

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Zagranicznych: A.E. Fotyga

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1339 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.