Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1349 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-15
Data wydania:2007-09-27
Data wejscia w życie:2007-10-30
Data obowiązywania:2007-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1349 z 2007


1349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 174, poz. 1270) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2007 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Dziennik Ustaw Nr 188                — 13260 —                Poz. 1349


Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. (poz. 1349)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁU˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁU˚BY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH Stawka uposażenia zasadniczego w złotych 1 800 1 845 1 890 1 940 1 995 2 075 2 145 2 210 2 285 2 435 2 530 2 615 2 735 2 905 3 095 3 345 3 665 3 885 4 265 4 835 5 145 5 455 5 825 6 220 8 025 8 555

Grupa zaszeregowania 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1349 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.