Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1350 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-15
Data wydania:2007-09-27
Data wejscia w życie:2007-10-30
Data obowiązywania:2007-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1350 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 188                — 13261 —                Poz. 1350


1350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 174, poz. 1271) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2007 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1350 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.