Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1401 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-09-28
Data wejscia w życie:2007-11-07
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1401 z 2007


1401

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Miejscowości Dąbki położonej na obszarze gminy Darłowo w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim nadaje się status uzdrowiska.

2. Uzdrowisko, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Uzdrowisko Dąbki”. §

2. Granice obszaru uzdrowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmują sołectwa: Dąbki, Bobolin, ˚ukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze. §

3. Ustala się dla uzdrowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1, następujące kierunki lecznicze:

1) choroby ortopedyczno-urazowe;

2) choroby reumatologiczne;

3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie tętnicze;

4) choroby dolnych dróg oddechowych;

5) choroby górnych dróg oddechowych;

6) choroby endokrynologiczne. § 4.

1. Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 285).

2. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określają ust. 1, 3, 4, 6, 7 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust.

1.

3. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust.

1. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1401 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.