Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1413 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-10-16
Data wejscia w życie:2007-10-23
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1413 z 2007


1413

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt K 28/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Marek Kotlinowski — sprawozdawca, Teresa Liszcz, Jerzy Stępień,

protokolant: Grażyna Szałygo,

pkt 4 ustawy — Prawo wodne, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, orzeka: Art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody w sytuacji, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy — Prawo wodne, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji. Marian Grzybowski Zbigniew Cieślak Teresa Liszcz Marek Kotlinowski Jerzy Stępień

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 października 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 185 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 85 ust. 1

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1413 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.