Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1468 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-05
Data wydania:2007-10-31
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1468 z 2007


1468

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów, ustala się na 2,48. ———————

1)

§

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 12, poz. 75). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1468 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.