Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1479 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-05
Data wydania:2007-10-31
Data wejscia w życie:2007-11-13
Data obowiązywania:2007-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1479 z 2007


1479

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2007 r. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje: §

1. Stawka płatności uzupełniającej za 2007 r. do 1 ha powierzchni uprawy:

1) roślin określonych w § 1 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatno———————

1)

ścią uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 i Nr 69, poz. 462), zwanego dalej „rozporządzeniem” — wynosi 294,91 zł;

2) roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia — wynosi 438,76 zł;

3) chmielu, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia — wynosi 526,01 zł;

4) chmielu, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia — wynosi 452,76 zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1479 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.