Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 136 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-02-12
Data wydania:2007-01-12
Data wejscia w życie:2007-02-27
Data obowiązywania:2006-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 136 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 136 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 144 z 20072007-02-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 143 z 20072007-02-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 142 z 20072007-02-12

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 141 z 20072007-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 140 z 20072007-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 139 z 20072007-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 138 z 20072007-02-12

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 137 z 20072007-02-12

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 135 z 20072007-02-12

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

porady prawne online

Porady prawne

 • Wprowadzanie ograniczeń prędkości

  Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar (...)

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia (...)

 • Samowolna zmiana przeznaczenia budynku

  Jakie konsekwencje grożą za samowolną zmianę przeznaczenia budynku, bez zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego?

 • Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

  Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-03 poz. 766

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-01-22 poz. 137

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej.

 • Komunikat UE z 2008-08-19 nr 211 poz. 44

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków spożywczych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 993

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-26 poz. 843

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.