Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1811 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1811 z 2007


Strona 1 z 25
1811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. ———————

1)

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

2. Ustala się urzędową nazwę obiektu fizjograficznego położonego we wsi Mszalnica w gminie Kamionka Wielka, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 49°35’24” szerokości geograficznej północnej i 20°48’18” długości geograficznej wschodniej na: „Âwięty Krzyż, wzgórze (-ego -ża)”. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Dziennik Ustaw Nr 245                — 17270 —                Poz. 1811


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1811)

Załącznik nr 1

WYKAZ USTALONYCH URZ¢DOWYCH NAZW MIEJSCOWOÂCI

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1811 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.