Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1813 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1813 z 2007


Strona 1 z 4
1813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędo———————

1)

wych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 222, poz. 1654) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

Dziennik Ustaw Nr 245

1) lp. 396—399 otrzymują brzmienie:

396. Azithromycinum                — 17297 —                Poz. 1813


Oranex; granulat do sporządzania 20 ml syropu; 0,1 g/5ml Oranex; granulat do sporządzania 20 ml syropu; 0,2 g/5ml Oranex; granulat do sporządzania 30 ml syropu; 0,2 g/5ml Oranex; kaps.; 0,25 g 6 kaps.

5909990068319

22,37

26,39

397.

Azithromycinum

5909990088515

35,53

41,22

398. 399.

Azithromycinum Azithromycinum

5909990088522 5909990068111

50,29 40,43

58,29 46,90

2) lp. 401 i 402 otrzymują brzmienie:

401. 402. Azithromycinum Azithromycinum Oranex; tabl. powl.; 0,5 g Oranex; tabl. powl.; 0,5 g 2 tabl. 3 tabl. 5909990068210 5909990068227 29,79 39,81 35,15 46,18

3) lp. 456 otrzymuje brzmienie: Lumigan; krople do oczu; 0,3 mg/1ml 3 ml (w butelce)

456.

Bimatoprost

5909990008469

56,54

64,54

4) lp. 469 otrzymuje brzmienie:

469. Brinzolamidum Azopt; krople do oczu; 0,01 g/1ml 1 but.a 5ml 5909990869114 40,76 47,28

5) lp. 530 otrzymuje brzmienie: Calcistad 100, Calcihexal 100; roztwór do wstrzykiwań; 100 j.m./1ml

530.

Calcitoninum

5 amp.a 5909990332915 1ml

23,34

27,54

6) lp. 819 otrzymuje brzmienie:

819. Cilazaprilum Cilan; tabl. powl.; 5 mg 30 tabl. 5909990066803 34,03 39,47

7) lp. 937 i 938 otrzymują brzmienie:

937. 938. Clozapinum Clozapinum Klozapol; tabl.; 0,025 g Klozapol; tabl.; 0,025 g 50 tabl. 50 tabl. (2x25) 5909990139415 5909990139422 11,15 11,15 13,38 13,38

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1813 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.