Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 225 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-02-27
Data wydania:2007-01-18
Data wejscia w życie:2007-02-27
Data obowiązywania:2007-02-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 225 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 225 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 224 z 20072007-02-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 223 z 20072007-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 222 z 20072007-02-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 221 z 20072007-02-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 220 z 20072007-02-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 219 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 218 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 217 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 216 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 215 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 214 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 213 z 20072007-02-27

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

porady prawne online

Porady prawne

 • Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

  Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, od której to umowy odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz dobrowolna chorobowa (...)

 • Uprawnienia społecznego inspektora pracy

  Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać (...)

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

  Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, (...)

 • Renta dla żołnierza

  Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-26 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-29 poz. 226

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dla ekspertów oraz przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 562

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.