Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 390 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. sygn. akt K 47/05

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-04-02
Data wydania:2007-03-19
Data wejscia w życie:2007-04-02
Data obowiązywania:2007-04-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 390 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 390 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 389 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 388 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 . w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 387 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 386 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 385 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 384 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 383 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 382 z 20072007-04-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 381 z 20072007-04-02

  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.