Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 404 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-04-05
Data wydania:2007-03-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-04-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 404 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 404 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 405 z 20072007-04-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt K 29/06

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 403 z 20072007-04-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 402 z 20072007-04-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 401 z 20072007-04-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 400 z 20072007-04-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 399 z 20072007-04-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.