Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt P 5/05

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-17
Data wydania:2007-01-09
Data wejscia w życie:2007-01-17
Data obowiązywania:2007-01-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 56 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 55 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 54 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 53 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 52 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 51 z 20072007-01-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 50 z 20072007-01-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 49 z 20072007-01-17

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 48 z 20072007-01-17

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 47 z 20072007-01-17

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.