Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 661 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-06-05
Data wydania:2007-04-26
Data wejscia w życie:2007-06-20
Data obowiązywania:2007-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 661 z 2007


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 661 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 673 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 672 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 671 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 670 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 669 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 668 z 20072007-06-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 667 z 20072007-06-05

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 666 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 665 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 664 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 663 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 662 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 660 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 659 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach"

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 658 z 20072007-06-05

  Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.