Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 707 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-06-26
Data wydania:2008-06-17
Data wejscia w życie:2008-06-26
Data obowiązywania:2008-06-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 707 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 110                — 5914 —                Poz. 707


707

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

orzeka:

1. Art. 7b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 171, poz. 1207) jest niezgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 36e ust. 2 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji.

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 czerwca 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 7b oraz art. 36e ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, ze zm.) z art. 51 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Maria Gintowt-Jankowicz Zbigniew Cieślak Janusz Niemcewicz Marek Mazurkiewicz Jerzy Stępień

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 707 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.