Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 746 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-07-04
Data wydania:2008-05-30
Data wejscia w życie:2008-08-04
Data obowiązywania:2008-07-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 746 z 2008


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 746 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 762 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 760 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 759 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 758 z 20082008-07-04

  Rozorządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 757 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 756 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 754 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego wypłacającego zaległe wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 753 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 752 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 751 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 750 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 749 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 748 z 20082008-07-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 747 z 20082008-07-04

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 745 z 20082008-07-04

  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-28 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 927

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.