Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 76 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-24
Data wydania:2007-01-22
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2008-01-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 76 z 2008


76

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 20 października 2000 r., dnia 26 września 2003 r., dnia 15 października 2004 r., dnia 4 lutego 2005 r. i dnia 7 października 2005 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że Komitet Administracyjny Konwencji TIR przyjął następujące zmiany do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76, z późn. zm.), w podanych niżej datach:

1) dnia 20 października 2000 r.: — zmiany w art. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 40, 42, które zgodnie z art. 59 ust. 3 konwencji weszły w życie dnia 12 maja 2001 r., oraz zmiany załączników nr 1 i 6 konwencji, które zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszły w życie dnia 12 maja 2001 r., — zmiana art. 3 konwencji, która zgodnie z art. 59 ust. 3 konwencji weszła w życie dnia 12 maja 2002 r., oraz zmiany załączników nr 2 i 7 konwencji, które zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszły w życie dnia 12 czerwca 2001 r.;

2) dnia 26 września 2003 r. — zmiana załącznika nr 6 konwencji, która zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszła w życie dnia 1 października 2005 r.;

3) dnia 15 października 2004 r. — zmiany załączników nr 2 i 7 konwencji, które zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszły w życie dnia 1 października 2005 r.;

4) dnia 4 lutego 2005 r. — wprowadzenie nowego art. 42 ter i zmiana art. 60, które zgodnie z art. 59 ust. 3 konwencji weszły w życie dnia 12 maja 2006 r., wprowadzenie nowego załącznika nr 10, który zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji wszedł w życie dnia 12 sierpnia 2006 r., oraz zmiany załączników nr 1 i 9, które zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszły w życie dnia 1 kwietnia 2006 r.;

5) dnia 7 października 2005 r. — zmiany załącznika nr 6 konwencji, które zgodnie z art. 60 ust. 1 konwencji weszły w życie dnia 12 sierpnia 2006 r. Zgodnie z art. 59 ust. 3 i art. 60 ust. 2 konwencji powyższe zmiany weszły w życie w podanych wyżej datach wobec Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych Państw-Stron konwencji. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Stańczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 76 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.