Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 79 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-28
Data wydania:2007-10-19
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2008-01-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 79 z 2008


79

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 513), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 19 lipca 2007 r. wyżej wymienioną Umowę. Zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 Umowa weszła w życie dnia 30 grudnia 2001 r. Zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 Umowa wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 listopada 2007 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się stronami Umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach: Arabia Saudyjska Republika Argentyńska Związek Australijski Republika Austrii Królestwo Belgii Belize 30 listopada 2001 r. 20 października 2006 r. 11 maja 2001 r. 1 października 2001 r. 30 marca 2007 r. 14 września 2005 r. Republika Boliwii Republika Chile Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Federacja Rosyjska Republika Finlandii Królestwo Hiszpanii Republika Indii Jamajka Republika Kamerunu Państwo Katar Republika Korei Państwo Kuwejt Republika Libańska Republika Liberii Republika Litewska Królestwo Niderlandów1) ———————

1)

18 maja 2006 r. 27 września 2007 r. 8 września 2000 r. 12 czerwca 2003 r. 26 października 2001 r. 16 listopada 2004 r. 26 lipca 2007 r. 28 lipca 2006 r. 9 stycznia 2001 r. 14 listopada 2005 r. 1 grudnia 2005 r. 30 lipca 2001 r. 27 lipca 2005 r. 26 października 2004 r. 2 sierpnia 2002 r. 23 lipca 2002 r. 16 września 2005 r. 1 listopada 2005 r. 25 marca 1999 r.

Dotyczy Królestwa w Europie.

Dziennik Ustaw Nr 13 Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Panamy Republika Słowacka Republika Słowenii                — 690 — 8 czerwca 2007 r. 1 sierpnia 1997 r. 1 marca 2005 r. 20 kwietnia 2000 r. 15 czerwca 2005 r. 6 lipca 2006 r. Republika Włoska                Poz. 79


19 lipca 2006 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 17 maja 2006 r.

2) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następującą deklarację i zastrzeżenie:

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Argentyńska Deklaracja: „Republika Argentyńska przyzna członkom Sekretariatu Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, będącym obywatelami lub mającym stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium, przywileje i immunitety określone w Umowie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej w Nowym Jorku w dniu 23 maja 1997 r., w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich funkcji. W odniesieniu do kwestii fiskalnych i celnych, do członków, o których mowa, stosować się będą krajowe normy na terytorium Republiki Argentyńskiej.” Declaration: „The Republic of Argentina will accord such privileges and immunities as are specified in the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea, adopted in New York on 23 May 1997, to members of the Secretariat of the International Tribunal for the Law of the Sea who are nationals or permanent residents in its territory to the extent necessary for the adequate fulfillment of their duties. With regard to fiscal and customs matters those members will be subject to the national norms application in its territory.”

Republika Włoska Deklaracja: „W odniesieniu do powyższej Umowy, Republika Włoska interpretuje art. 11 ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 jako odnoszące się wyłącznie do świadczeń wypłacalnych przez Trybunał, bez jakichkolwiek wyjątków dla świadczeń pochodzących z innych źródeł.” Declaration: „With regard to the above-mentioned Agreement, Italy interprets Article 11, par. 2, and Article 16, paragraph 4 as referred exclusively to income paid by the Court, this excluding any exemption for income from other sources.” Minister Spraw Zagranicznych: w z. K. Karski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 79 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.