Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 96 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-30
Data wydania:2007-12-26
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2008-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 96 z 2008


96

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 grudnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanego w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów dnia 5 października 2004 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Rydze dnia 29 marca 2006 r., poprzez jego podpisanie. Powyższe porozumienie zostało podpisane w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. na podstawie art. 11 umowy. Zgodnie z art. 9 porozumienia wchodzi ono w życie dnia 27 grudnia 2007 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 96 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.