Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1052 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2008 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-22
Data wydania:2008-09-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-09-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1052 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 170                — 9083 —                Poz. 1052


1052

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 8 września 2008 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w polskim przekładzie Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej ———————

1)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257) w art. III w ust. 3 zamiast wyrazów „Członkowie personelu cywilnego i członkowie ich rodzin powinni posiadać odpowiednie wpisy w swoich paszportach, potwierdzające ich status członka personelu cywilnego lub członka jego rodziny.” powinny być wyrazy „Członkowie personelu cywilnego i członkowie rodzin powinni posiadać odpowiednie wpisy w swoich paszportach, potwierdzające ich status.”. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Borkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1052 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.