Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1088 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-02
Data wydania:2008-08-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-10-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1088 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 176                — 9301 —                Poz. 1088


1088

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu (Dz U. Nr 158, poz. 1649) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 27 lipca 2004 r. wyżej wymieniony protokół. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 protokołu wszedł on w życie dnia 29 marca 2007 r. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 4 protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 marca 2007 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: Następujące państwa stały się stronami protokołu w podanych niżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo ———————

1)

Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Malty Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Królestwo Szwecji Republika Węgierska

29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 1 sierpnia 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r.

29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 1 sierpnia 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r. 29 marca 2007 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 29 marca 2007 r. Republika Włoska 29 marca 2007 r.

Danii1)

Nie dotyczy Wysp Owczych i Grenlandii.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Borkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1088 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 176, poz. 1087 z 20082008-10-02

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

  Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami (...)

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Określenie stanowiska w umowie o pracę

  Jakie mogą być konsekwencje zapisu w umowie o pracę przed nazwą stanowiska: "pełniący obowiązki" np. kierownika działu? Czy z takiej funkcji można pracownika w każdej (...)

 • Wypowiedzenie umowy w części

  Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować tylko w części dotyczącej niektórych usług, a resztę dalej kontynuować. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-05 poz. 10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1072

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-14 poz. 681

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 815

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.