Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1184 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-28
Data wydania:2008-09-30
Data wejscia w życie:2008-11-12
Data obowiązywania:2008-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1184 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 192                — 10543 —                Poz. 1184


1184

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 178, poz. 1251). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. (poz. 1184)

LISTA SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA PORZĄDKU PUBLICZNEGO LUB BEZPIECZE¡STWA PUBLICZNEGO

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2. Grupa LOTOS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku;

3. Operator Logistyczny Paliw Płynnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku;

4. Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku;

5. Tauron Polska Energia spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach;

6. PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie;

7. PSE — Operator spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

8. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

9. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” spółka akcyjna z siedzibą w Płocku;

10. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

11. PKP — Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

12. TP — Emitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;

13. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1184 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1187 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1186 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1185 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1183 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1182 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1181 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1180 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1179 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1178 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.