Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1186 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-28
Data wydania:2008-10-08
Data wejscia w życie:2008-11-12
Data obowiązywania:2008-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1186 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 192                — 10545 —                Poz. 1186


1186

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, utworzonych w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw pań———————

1)

stwowych, dla których organem założycielskim był minister właściwy do spraw zdrowia, które nie będą podlegać prywatyzacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz. U. Nr 146, poz. 1026). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Skarbu Państwa: A. Grad

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. (poz. 1186)

WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO PROWADZONYCH W FORMIE JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PA¡STWA, UTWORZONYCH W WYNIKU KOMERCJALIZACJI UZDROWISKOWYCH PRZEDSI¢BIORSTW PA¡STWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁO˚YCIELSKIM BYŁ MINISTER WŁAÂCIWY DO SPRAW ZDROWIA, KTÓRE NIE B¢DĄ PODLEGAå PRYWATYZACJI

1. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju,

2. „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku,

3. „Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu,

4. „Uzdrowisko Krynica-˚egiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju,

5. „Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lądku-Zdroju,

6. „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rymanowie-Zdroju,

7. „Uzdrowisko Âwinoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Âwinoujściu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1186 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

  Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-20 poz. 239

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2000-03-29 poz. 383

  Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-30 poz. 467

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.