Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1187 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-28
Data wydania:2008-10-13
Data wejscia w życie:2008-11-12
Data obowiązywania:2008-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1187 z 2008


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 192                — 10546 —                Poz. 1187


1187

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

2) regulamin pobytu w tych pomieszczeniach. § 2.

1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej „pomieszczeniem”, powinno znajdować się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) zapewnienia oświetlenia naturalnego;

3) wyposażenia w izolację przeciwwilgociową. § 3.

1. W skład pomieszczeń wchodzą:

1) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

2) pokój dyżurnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;

4) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;

5) pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje.

2. W skład pomieszczeń może wchodzić:

1) szatnia dla policjantów pełniących tam służbę; ———————

1)

2) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu.

3. Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniach:

1) pokoju dyżurnego — w przypadku braku etatowej służby ochronnej;

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków z urządzeniami do zmywania naczyń — w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych. §

4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniach pokojów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla policjantów, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniami. §

5. Wszystkie wejścia do pomieszczeń i wyjścia z nich powinny być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi. § 6.

1. Pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki:

1) mieć ściany: a) o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów, b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, mogą być zamocowane półki służące do stawiania naczyń z posiłkami. § 7.

1. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia powinny spełniać następujące warunki:

1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niż 3 m2;

2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1187 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.