Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1310 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-27
Data wydania:2008-11-14
Data wejscia w życie:2008-12-12
Data obowiązywania:2008-11-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1310 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 208                — 11350 —                Poz. 1310


1310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 i Nr 206, poz. 1288) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 934) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. ˚ołnierzowi zawodowemu otrzymującemu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dodatek za długoletnią służbę wojskową po pięciu lub dziesięciu latach służby wojskowej, zachowuje się prawo do otrzymywania dotychczasowej stawki dodatku za długoletnią służbę wojskową do czasu uzyskania wyższej stawki dodatku.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piątas

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1310 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1314 z 20082008-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt P 47/07

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1313 z 20082008-11-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1312 z 20082008-11-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1311 z 20082008-11-27

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1309 z 20082008-11-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1308 z 20082008-11-27

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-02 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.