Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1449 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-17
Data wydania:2008-11-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1449 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 222                — 12307 —                Poz. 1449


1449

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 581) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z art. 18 ust. 2 konwencji weszła ona w życie dnia 10 maja 2000 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie ona w życie dnia 15 września 2009 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: Następujące państwa stały się stronami konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne w podanych niżej datach: Republika Albanii Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Czeska Federalna Demokratyczna Republika Etiopii Republika Finlandii 30 czerwca 1999 r. 6 czerwca 2006 r. 28 września 2004 r. 24 marca 2005 r. 9 października 2000 r. 24 marca 1999 r. 25 maja 1999 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski Gruzja Królestwo Hiszpanii Japonia Republika Litewska Królestwo Marokańskie Republika Mołdowy Królestwo Niderlandów Republika Panamy Republika Portugalska Republika Surinamu Wschodnia Republika Urugwaju Republika Węgierska Republika Włoska 27 sierpnia 2002 r. 15 czerwca 1999 r. 28 lipca 1999 r. 19 marca 2004 r. 10 maja 1999 r. 19 grudnia 2001 r. 15 września 1999 r. 10 sierpnia 1999 r. 25 marca 2002 r. 12 kwietnia 2006 r. 14 czerwca 2004 r. 19 września 2003 r. 1 lutego 2000 r.

Zgodnie z art. 16 Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r., oraz w związku z art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji (nr

96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r., z dniem 15 września 2009 r. traci moc obowiązującą w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja (nr

96) z 1949 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 236).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1449 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1455 z 20082008-12-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1454 z 20082008-12-17

  Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1453 z 20082008-12-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1452 z 20082008-12-17

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1451 z 20082008-12-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1450 z 20082008-12-17

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1448 z 20082008-12-17

  Konwencja Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1065

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 68

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-18 poz. 1473

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1364

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.