Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1586 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-30
Data wydania:2008-12-18
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1586 z 2008


Strona 1 z 19

Dziennik Ustaw Nr 234                — 13433 —                Poz. 1586


1586

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych położonych:

1) w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pomiędzy górami Tarnica i Krzemień, w gminie Lutowiska, w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim, o następujących współrzędnych geograficznych: 49°04’59” szerokości geograficznej północnej i 22°43’57” długości geograficznej wschodniej na: „Przełęcz Goprowska, przełęcz (-czy -kiej)”;

2) na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, w gminie Jastrowie, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 53°26’12” szerokości geograficznej północnej i 16°47’41” długości geograficznej wschodniej na: „Sosnowa Góra, wzgórze (-wej -ry)”. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1586 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1585 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1584 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1583 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1582 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1581 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1580 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1579 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1578 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1577 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1576 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1575 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1574 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1573 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1571 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1570 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1572 z 20082008-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-12 poz. 1831

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1711

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw z 1934-10-28 poz. 850

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1811


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.