Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1096 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-21
Data wydania:2009-07-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-08-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1096 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 133                — 9694 —                Poz. 1096


1096

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1013) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 14 listopada 2008 r. wyżej wymienioną umowę. Zgodnie z art. 30 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa wejdzie w życie dnia 1 października 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1096 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1103 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1102 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1101 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1100 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1099 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1098 z 20092009-08-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1097 z 20092009-08-21

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1095 z 20092009-08-21

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1094 z 20092009-08-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1093 z 20092009-08-21

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 375

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 193

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 978

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1161

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-09 poz. 350

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.