Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1204 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-14
Data wydania:2009-09-09
Data wejscia w życie:2009-09-29
Data obowiązywania:2009-09-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1204 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 149                — 11587 —                Poz. 1204


1204

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 240, poz. 2411) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich, zwanej dalej „kwotą bazową”, jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego: Mnożnik kwoty bazowej 3,1—5,5

Lp. 1

Stanowisko Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant ekspercki przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji

2 3

2,6—4,5 2,1—4,0

4 5

1,8—3,5 1,1—3,0

6

1,1—2,7

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1204 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1209 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1208 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1207 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1206 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1205 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żelechowa w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1203 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rzeczniów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1202 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1201 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1200 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1199 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1198 z 20092009-09-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Sprzedaż znaku towarowego

  Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności (...)

 • Używanie obcej nazwy produktu

  Czy używanie nazwy \"type Gabriela Sabatini\" na perfumach własnej produkcji (podobnych zapachowo do oryginalnych) jest zgodne z prawem?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1212

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1538

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 104

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1788

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 529

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych i asesorów sadowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.