Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1318 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-08
Data wydania:2009-07-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-10-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1318 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 167                — 12622 —                Poz. 1318


1318

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół

1999) Podaje się do wiadomości, że stosownie do oświadczenia rządowego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół

1999) (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 675) ogłasza się niniejszym załącznik do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej konwencji (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674). Zgodnie z art. 35 § 3 konwencji w dniu 1 stycznia 2009 r. weszły w życie dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw stron konwencji zmiany do załącznika do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Jednolity tekst załącznika do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

(Załącznik do niniejszego oświadczenia rządowego stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1318 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1322 z 20092009-10-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1321 z 20092009-10-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1320 z 20092009-10-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1319 z 20092009-10-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-04 poz. 805

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1073

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G

 • Komunikat UE z 2010-10-21 nr 285 poz. 126

  Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia (...)

 • Komunikat UE z 2007-10-18 nr 244 poz. 175

  WYCIĄG Z UMOWY MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB KOLEJAMI (CIV)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-23 poz. 1444

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.