Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1332 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-13
Data wydania:2009-09-10
Data wejscia w życie:2009-10-13
Data obowiązywania:2009-10-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1332 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 170                — 12778 —                Poz. 1332


1332

USTAWA z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Art. 1. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.1)) w art. 2:

1) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i wyposażenia Sił Zbrojnych ———————

1)

Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do działań poza granicami państwa lub wykonujących takie działania,”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Minister Obrony Narodowej przedkłada Sejmowi i Radzie Ministrów, do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie dotyczące ilości, wartości oraz przeznaczenia dostaw zrealizowanych w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1332 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1334 z 20092009-10-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1333 z 20092009-10-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

  Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • O umowach sprzedaży na odległość

  Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło (...)

 • Odtwarzanie treści sms

  Prowadzący dochodzenie stwierdził, że nie ma możliwości uzyskania od operatora treści sms. Wiem z doniesień prasowych o ich istnieniu tak pod względem formalnym, jak (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 332

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 733

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.