Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-15
Data wydania:2009-09-24
Data wejscia w życie:2009-10-30
Data obowiązywania:2009-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009 - Strona 6


Strona 6 z 6

Dziennik Ustaw Nr 172                — 13275 —                Poz. 1339


2) w objaśnieniach dodaje się odnośniki 16 i 17 w brzmieniu: „16) Nie narusza dopuszczonych poziomów określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

17)

Maksymalna zawartość substancji w premiksie oznacza takie stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem poziomu zawartości substancji przekraczającego 50 % maksymalnych zawartości ustalonych dla paszy.”.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1339 z 2009 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1343 z 20092009-10-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1342 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1341 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1340 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1338 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1337 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1336 z 20092009-10-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Prawidłowa klasyfikacja odpadów

  Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.