Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-27
Data wydania:2009-10-13
Data wejscia w życie:2009-10-27
Data obowiązywania:2009-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 178                — 13588 —                Poz. 1381


1381

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Adam Jamróz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński,

protokolant: Grażyna Szałygo,

tu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), orzeka: Art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. Nr 132, poz. 1109) jest zgodny z art. 7 ust. 1 zdanie drugie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364) oraz z art. 15 ust. 1 zdanie drugie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). Marian Grzybowski Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Adam Jamróz Andrzej Rzepliński

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 października 2009 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w ˚yrardowie, czy art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. Nr 132, poz. 1109) jest zgodny z art. 7 ust. 1 zdanie drugie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) oraz z art. 15 ust. 1 zdanie drugie Międzynarodowego Pak-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1382 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1380 z 20092009-10-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawei ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1379 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1378 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1374 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.