Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1423 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawei wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-30
Data wydania:2009-10-29
Data wejscia w życie:2009-10-31
Data obowiązywania:2009-10-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1423 z 2009


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 182                — 13735 —                Poz. 1423


1423

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór:

1) upoważnienia do wykonywania kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; ———————

1)

2) imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny (Dz. U. Nr 135, poz. 1443), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1423 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1424 z 20092009-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1422 z 20092009-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1421 z 20092009-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1420 z 20092009-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1419 z 20092009-10-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawei wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1680

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.